Advies- en administratiekantoor Gérard Heijsterman

 

 

 

                                       

                                   

 

 

 

 

 

 

tel: 06 22540903

email: info@heijsterman.nl

 

 

 

 

11-12-2013

 

Voorwaarden voor jaaraangifte BTW wijzigen

Als u ondernemer bent voor de BTW, moet u waarschijnlijk per kwartaal aangifte doen. U kunt de Belastingdienst vragen om onder bepaalde voorwaarden per jaar aangifte te doen. Deze voorwaarden wijzigen vanaf 1 januari 2014.

De Belastingdienst bepaalt als u een onderneming start voor welke belastingen u een aangifte moet indienen en welk tijdvak er gaat gelden. Meestal moet u voor de BTW een kwartaalaangifte indienen. Het is echter mogelijk om hiervan af te wijken. Want wilt u liever per jaar BTW-aangifte doen, dan kunt u dat schriftelijk verzoeken aan uw belastingkantoor. U komt alleen in aanmerking voor een jaaraangifte als uw onderneming per jaar minder dan € 1.883 betaalt. Daarnaast kunt u de Belastingdienst ook verzoeken om per maand aangifte te doen. Dat is uiteraard alleen voordeliger als u maandelijks BTW terugkrijgt van de fiscus.

 

Vanaf 1 januari 2014 wijzigen regels voor jaaraangifte

De voorwaarden voor het mogen indienen van de jaaraangifte gaan echter per 1 januari 2014 veranderen. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

U betaalt per jaar minder dan € 1.883 aan BTW.

U levert per jaar voor minder dan € 10.000 goederen en diensten aan klanten in andere lidstaten van de Europese Unie (EU). Dit zijn de zogenoemde intracommunautaire leveringen en diensten (nieuw).

U koopt per jaar voor minder dan € 10.000 aan goederen in andere EU-landen. Dit zijn de zogenoemde intracommunautaire verwervingen (nieuw).

U heeft geen vergunning artikel 23. Deze vergunning kunt u krijgen als u goederen importeert vanuit niet-EU-landen. Normaal gesproken moet u dan BTW betalen bij de douane. Heeft u echter een vergunning artikel 23, dan hoeft u niet bij de grens te betalen. U neemt de BTW dan op in uw BTW-aangifte (nieuw).

U moet aan al deze voorwaarden voldoen. Als u op een gegeven moment niet meer aan één van deze voorwaarden voldoet, krijgt u een brief van de Belastingdienst en wijzigt het aangiftetijdvak weer.

 

 

23-09-2013

 

Belastingplannen 2014

Hieronder vindt u alle maatregelen op een rij die van invloed zijn op uw portemonnee.

 

Kindregelingen versoberd en kinderbijslag omlaag

Kinderbijslag hard omlaag

Mes in algemene heffingskorting

Meer arbeidskorting voor lagere inkomens

Aftrek hypotheekrente beperkt

Eigen risico in de zorg toch niet afhankelijk van inkomen

Tijdelijk 100.000 euro belastingvrij schenken

Belastingschijven groeien niet mee met inflatie

Toeslagen samengevoegd tot huishoudentoeslag

Miljarden uit pensioenspaarpot in hypotheken gestoken

Rijke AOW'ers leveren 25 euro per maand in

Ook hypotheekgarantie voor herfinancieren restschuld

100 euro extra voor minima

Geen nullijn voor overheidspersoneel

AOW'er met eigen huis woont niet samen

Gouden handdruk direct belast

Versobering pensioenen

Ondernemersregelingen versoberd

Hogere accijnzen op diesel en lpg gaan door

Extra geld voor maatwerk chronisch zieken die in de problemen komen door hogere AWBZ-bijdrage

Gemeenten worden in 2014 toch niet gekort op het budget voor huishoudelijke hulp

De overheid schaft 37 JSF-straaljagers aan

Extra bezuiniging van 330 miljoen euro op Defensie

 

 

 

27-10-2009

Artiestenregeling belastingdienst maakt van muzikale hobby een beroep.

Wie is artiest?

Volgens de Belastingdienst is iedereen een artiest die voor een publiek optreedt en een artistieke prestatie levert. Dit zijn bijvoorbeeld, muzikanten, acteurs, zangers, cabaretiers, dirigenten en buiksprekers. Ook dj's worden sinds 2006 als artiest aangemerkt als ze optreden op danceparty's, festivals en poppodia.

 

Naast een normale baan zijn er nogal wat mensen met een artistieke hobby. Soms levert dat geld op - en dan ben je voor de fiscus al snel een professionele artiest.

Amateurmuzikanten bestaan niet. Althans, niet voor de fiscus. Wie een optreden verzorgt voor publiek en daarmee geld verdient, hoe weinig ook, valt automatisch in de artiestenregeling van de Belastingdienst en is dus professionele podiumkunstenaar.

 

In de meeste gevallen dat podiumkunstenaars optreden naast een reguliere baan, zullen de inkomsten vallen onder wat op het belastingformulier heet  "inkomsten uit overige werkzaamheden".  Een vriendenbandje dat af en toe ingehuurd wordt door een kroegbaas om de zaterdagavond in het café op te luisteren moet zijn inkomsten altijd opgeven.

"Let op, de band bestaat in fiscaal opzicht niet, tenzij er een aparte rechtsvorm voor is opgericht. Elk bandlid krijgt dus apart betaald en moet dat vervolgens opgeven".

 

Voor elk optreden moet een gageverklaring worden ingevuld. De kroegbaas (of het bedrijf dat de artiesten inhuurt) is in principe verantwoordelijk voor het afdragen van sociale premies en loonbelasting. Echter, per optreden mag een bedrag van € 163,00 per artiest als onbelaste vergoeding worden uitbetaald. "Die onbelaste vergoeding is louter bedoeld als onkostenvergoeding en moet dus wel te verantwoorden zijn. Dat is meestal geen probleem, je hebt bijvoorbeeld vervoerskosten en afschrijving van de apparatuur".

 

Kun je bij een aangifte de opgegeven onkosten echter niet staven, dan moet je alsnog premies en inkomstenbelasting betalen.

Zijn de onkosten veel hoger dan

€ 163,00 per persoon, en wil je bij optredens ook een hoger gage belastingvrij ontvangen, dan kan bij de Belastingdienst een kostenvergoedingsbeschikking worden aangevraagd.

 

Voornoemde onkostenregeling gelden overigens niet voor betaalde optredens in privésfeer: wanneer wordt opgetreden op een bruiloft of een verjaardagsfeest, is dat voor de opdrachtgever altijd onbelast. Echter als artiest moet je de inkomsten wel opgeven.

 

Of je de inkomsten nu opgeeft onder overige werkzaamheden of winst uit onderneming, je kunt al je onkosten aftrekken, van reiskosten tot het kopen van benodigdheden, zoals podiumkleding of instrumenten.

 

Is je gage hoger dan je onkosten, dan moet je die dus opgeven als inkomsten uit overige werkzaamheden. Verwacht je echter veel op te treden, dan is het verstandig een VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) aan te vragen. Je start dan een eigen onderneming. Je kunt dan btw-fakturen sturen en opdrachtgevers hoeven geen premies en belastingen meer in te houden. Je geeft de inkomsten dan op als "Winst uit onderneming".